Малодівицька громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Порядок організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації


У К Р А Ї Н А

МАЛОДІВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА    
      ПРИЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
      

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 жовтня 2021 року          смт. Мала Дівиця                            № 335

Про затвердження Порядку організації

роботи із забезпечення доступу

до публічної інформації

в Малодівицькій селищній раді

 

Відповідно до пункту  20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України 21 листопада 2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», з метою оптимізації роботи щодо забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень на доступ до публічної інформації та у зв’язку з приведенням у відповідність до нормативно-правових актів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання Малодівицької селищної ради (додаток 1) та примірну форму запиту на інформацію (додаток 2)

2. Визначити:

Загальний відділ Малодівицької селищної ради  відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та здійснення контролю за наданням відповідей на інформаційні запити, що надходять до селищної ради.

3. Керівникам структурних підрозділів та начальникам відділів  Малодівицької селищної  ради забезпечити неухильне дотримання підпорядкованими працівниками Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1)  надання своєчасної, повної і достовірної інформації на запити про надання публічної інформації;

2) систематичне оприлюднення на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах, інформації про свою діяльність визначеною статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також проектів розпорядчих актів, що підлягають обговоренню, прийнятих управлінських рішень, а також оперативне оновлення цієї інформації;

3) ужиття заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Козенко Н.Т.

 

Селищний голова                                             Олена ЖУРАВЕЛЬ

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

від 26 жовтня 2021 року № 335

_____________О.П.Журавель

 

Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію

та її отримання Малодівицької селищної ради

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію може подаватися у довільній формі.

4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Малодівицька селищна рада або яка розміщується на офіційному веб-сайті.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до відповідальної особи або загального відділу апарату Малодівицької селищної ради (з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00). Перерва з 13.00 до 13.45.

Зареєстрований запит передається на розгляд селищному голові у день надходження або наступного робочого дня в разі надходження  у неробочий час.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник загального відділу апарату Малодівицької селищної ради, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

10.1. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

10.2. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

11.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10.1.

11.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

від 26 жовтня 2021 року № 335

_____________О.П.Журавель

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник  інформації

Малодівицька селищна рада

Запитувач

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові  - для фізичних осіб, _____________________________________найменування організації, прізвище, імя, по

_____________________________________батькові представника організації – для

_____________________________________юридичних  осіб та обєднань громадян, що не

_____________________________________мають статусу юридичної особи запитувача інформації)

 

Поштова адреса:_______________________

_____________________________________

_____________________________________

 

Номер телефону:_______________________

Мобільний телефон:____________________

Телефон/факс__________________________

Електронна адреса:_____________________

_____________________________________

                                                  Запит на інформацію

 

     Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надати мені (повідомити мене)   __________________________________________________________________

         (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого

 __________________________________________________________________

                                  зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

  Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

На поштову адресу:

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт,

 

вулиця, будинок, корпус, квартира)

На електронну адресу

____________________________________________

Телефаксом

____________________________________________

За телефоном

____________________________________________

 

«______»___________ 20_____ року        _______________________________

                                                               (Підпис запитувача)

 

 

 

 

Запит на інформацію

 

     Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надати мені (повідомити мене)   __________________________________________________________________

         (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого

 __________________________________________________________________

                                  зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

  Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

На поштову адресу:

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт,

 

вулиця, будинок, корпус, квартира)

На електронну адресу

____________________________________________

Телефаксом

____________________________________________

За телефоном

____________________________________________

 

«______»___________ 20_____ року        _______________________________

                                                               (Підпис запитувача)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора