Малодівицька громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Повідомлення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 02.03.2023 08:53
Кількість переглядів: 135

        _____________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

           2022111010125                

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

 довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Цілями планованої діяльності є встановлення паливозаправного пункту для прийому, зберігання, виміру об’єму і видачі дизельного палива. Паливозаправний пункт розміщується в межах існуючого виробничого майданчика на земельній ділянці площею 1,8564 га, в смт Мала Дівиця, Прилуцького району Чернігівської області. Плановий обсяг річного оперативного запасу дизельного пального становить 200,0 тонн. Паливозаправний пункт ПЗП1-50-2-1 являє собою єдиний заводський виріб, до складу якого входить двостінний односекційний резервуар наземного розміщення для зберігання палива типу РН-2 об’ємом 50 м3, паливнороздавальна колонка ПРК «Прайм 1 рукав 80 л/хвилину. СС1», майданчик під ПРК з козирком, рівномір магнітострикційний 485/Exd/SS/K Single Pipe/NPT 3/4», поплавок щільності ICEBER-2-G (D) для ДП, метрошток МШІ-2,5м (F1). У верхній частині паливозаправного пункту встановлюється дихальний клапан з вогнеперешкоджувачем. Для зберігання дизельного пального передбачається використання трьох резервуарів, одного типу РН-2 обсягом 50 м3, та двох типу РГС-75 обсягом 73 м3 кожний. Кількість персоналу, який обслуговує паливозаправний пункт, 1 (одна) особа. Режим роботи персоналу одна зміна на добу та 252 днів на рік. Планові витрати води на забезпечення питних потреб персоналу всього 0,165 м3/добу та 18,90 м3/рік, в тому числі на період виконання підготовчих і будівельних робіт 0,14 м3/добу та 12,60 м3/рік, на період провадження планованої діяльності 0,025 м3/добу та 6,3 м3/рік. Водовідведення стічних вод здійснюється: господарсько-побутових стічних вод наявною системою господарсько-побутової каналізації з подальшим відведенням на очищення до існуючих локальних очисних споруд фірми ЭКОЛАЙН, дощових і талих вод з території паливозаправного пункту за рахунок поздовжніх і поперечних ухилів у водовідвідний лоток, з’єднаний трубою з сепаратором нафтопродуктів OllProtec. Очищені стічні води відводяться до фільтраційних споруд, за допомогою яких фільтруються у ґрунтове середовище.

2. Суб’єкт господарювання.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛОДІВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  код ЄДРПОУ 38305791

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Юридична адреса: 17520, Чернігівська область, Прилуцький район, с Обичів, контактний номер телефону +38(067)460-75-46, електронна пошта: y.stupak@ukragroholding.com

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації поштова адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, буд. 14, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Кузнецов Сергій Олексійович, тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, номер телефону та контактна особа

 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

(відповідно до частини третьої статті 111 Закону України "Про охорону атмосферного повітря)

які видаються

Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА

                                                   (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 35 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

_____________________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації поштова адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, буд. 14, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Кузнецов Сергій Олексійович, тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації поштова адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, буд. 14, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Кузнецов Сергій Олексійович, тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці першому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 273 аркушах.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

______________________________________________________________________________________________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

Малодівицька селищна рада, розташована в в Чернігівській області, Прилуцький район, с. Мала Дівиця, контактна особа – спеціаліст-землевпорядник І категорії Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Білан Олена Іванівна, тел. +38 (067) 755-16-54, з понеділка по п’ятницю з 8 до 12 та 13-17 годин, починаючи з моменту оприлюднення цього оголошення;

ТОВ «Малодівицьке ХПП», розташоване в Чернігівській області, Прилуцький район, с Обичів, контактна особа – інженер з ОП ТОВ «Малодівицьке ХПП» Ступак Євгенія Віталіївна, тел. +38(067)460-75-46, з понеділка по п’ятницю з 8 до 12 та 13-17 годин, починаючи з моменту оприлюднення цього оголошення;

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об'єкта малої  приватизації Хустської міської ради – Хустська міська рада

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора