Малодівицька громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Проєкт регуляторного акту «Про затвердження тарифів на вивезення та розміщення твердих побутових відходів»

Дата: 22.04.2021 12:20
Кількість переглядів: 1128

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення сесії Малодівицької селищної ради «Про прийняття проєкту рішення про затвердження тарифів на вивезення та розміщення твердих побутових відходів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV  та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Малодівицької селищної  ради «Про затвердження тарифів на вивезення та розміщеня твердих побутових відходів», як регуляторного акту.

Крім того, Аналіз розроблено з метою реалізації державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів  організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів що утворюються на території  Малодівицької селищної ради.

Назва регуляторного органу: Малодівицька селищна рада

Назва документа: проект рішення сесії Малодівицької селищної ради «Про затвердження тарифів на вивезення та розміщення твердих побутових відходів».

Розробник аналізу регуляторного впливу: секретар Малодівицької селищної ради, фінансовий відділ Малодівицької селищної ради та спеціаліст з юридичних питань Малодівицької селищної ради.

1. Визначення проблем яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги» повноваження щодо регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, у т.ч. вивезення та розміщення побутових відходів, що надаються підприємствами незалежно від форми власності, належить органам місцевого самоврядування.

З метою вдосконалення форм і методів роботи з поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в територіальній громаді та забезпечення своєчасного вивезення побутових відходів згідно договорів та недопущення несанкціонованих смітників на території  здійснено розрахунки економічно - обґрунтованих витрат на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються підприємством споживачам послуг.

Основними причинами затвердження тарифів на вивезення побутових  відходів є їх економічне обґрунтування.

Послуги з вивезення побутових відходів надає КП «АРТ-С» Сухополовянської сільської ради в особі директора Поправка І.М.

Комунальним підприємством подано розрахунки тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

В разі якщо тарифи не будуть встановлені, не зможуть надаватися послуги з вивезення побутових відходів, що призведе до порушення графіку санітарного очищення територіальної громади та появі несанкціонованих сміттєзвалищ, порушення санітарних норм та Правил благоустрою.

2. Мета та цілі регулювання.

Метою регуляторного акта є приведення діючих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів до економічно обґрунтованих відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» та  від 01 червня 2011 року №869  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення розмірів тарифів до економічно обґрунтованих витрат на вивезення твердих побутових відходів для споживачів послуг.

Основними цілями прийняття проекту є:

 • встановлення тарифів на послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат;
 • затвердження норм утворення побутових відходів для територіальної громади;
 • дотримання санітарних правил та Правил благоустрою;
 • забезпечення своєчасного та надання в повному обсязі послуг з вивезення побутових відходів;
 • підвищення якості послуг з вивезення (перевезення, розміщення) побутових відходів;
 • врегулювання  правовідносин між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;
 • інформаційне забезпечення споживачів послуг.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 

Вид альтернативи

Оцінка альтернативи

переваги

недоліки

Залишити тарифи без змін

менші витрати населення та суб’єктів господарювання на житлово-комунальні послуги, а саме на вивезення твердих побутових відходів

 не є прийнятним у зв’язку з тим, що у даному випадку КП «АРТ-С» буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватися по зобов’язанням, що призведе до погіршення якості надання послуг  

Передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів

менші витрати населення та суб’єктів господарювання  на житлово-комунальні послуги, а саме на вивезення твердих побутових відходів

оскільки в бюджеті територіальної громади відшкодування вказаних витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань громади

Затвердити нові тарифи подані КП «АРТ-С»

забезпечення відповідності тарифів економічно обґрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг

збільшення витрат населення та суб’єктів господарювання  на оплату цих послуг

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Третій спосіб, а саме затвердити нові тарифи подані КП «АРТ-С» Сухополов’янської сільської ради, є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності тарифів економічно обґрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг, а недоліками – збільшення витрат споживачів на оплату цих послуг.

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв′язано шляхом прийняття відповідного рішення сесії Малодівицької селищної ради в порядку та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства. З метою отримання зауважень та пропозицій винести на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах масової інформації повідомлення та на офіційному сайті проекту регуляторного акта щодо встановлення тарифів на послуги, а також після прийняття рішення сесії рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають три групи господарських відносин:

  1) населення  - забезпечення вчасного вивезення побутових відходів; покращення якості послуг; підвищення рівня обслуговування;  

   2) підприємство - зможе надавати якісні послуги, що приведе до утворення прибутку який в свою чергу буде спрямований на покращення якості надання послуг;

  3) органи місцевого самоврядування/держава - зменшення фінансування витрат з місцевого бюджету (вивільнені кошти можуть бути спрямовані на благоустрій); забезпечення стабільного надання послуг населенню Малодівицької територіальної громади та покращення їх якості).  

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів та їх розміщення Комунальне підприємство «АРТ-С» Сухополов’янської сільської ради пропонує наступні тарифи:

 1. вивезення твердих побутових відходів:
  • від населення – 67,12 грн. за куб.м.;
  • від бюджетних організацій та установ – 77,19 грн. за куб.м.;
  •  від інших споживачів – 87,26 грн. за куб.м.
 2. розміщення твердих побутових відходів:
  • від населення – 16,78 грн. за куб.м.;
  • від бюджетних організацій та установ – 19,30 грн. за куб.м.;
  • від інших споживачів – 21,81 грн. за куб.м.

 

6. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Цей регуляторний акт набирає чинності після громадського обговорення та затвердження рішення на сесії Малодівицької селищної ради Рішення діє до його наступного перегляду.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

            Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 • урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення твердих побутових відходів та їх розміщення;
 • урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів шляхом укладення договорів та контролю за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів.
 • кількість укладених (переоформлених) договорів на вивіз ТПВ.

Сфера інтересів

Очікувані

вигоди

витрати

населення

урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів; поліпшення санітарно-епідемічного стану територіальної громади

витрати часу на укладення договорів з виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів; грошові витрати, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів

суб’єкти господарювання

створення умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання; удосконалення порядку надання послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів

витрати часу на укладення договорів з виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів; грошові витрати, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів

органи місцевого самоврядування

реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарного стану навколишнього середовища;збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг; зменшення навантаження на місцевий бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ

часові, пов’язані зі здійсненням контролю за наданням послуг із вивезення побутових відходів та таїхрозміщення

 

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності проекту рішення Малодівицької селищної ради «Про затвердження на вивезення та розміщення твердих побутових відходів» здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та населення приймаються у письмовому вигляді до 22.05.2021 року за адресою: смт.Мала Дівиця,вул.Слобідська,3, тел. 67-5-36

 

 

Секретар селищної ради                                                       Н.Т. Козенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора