Малодівицька громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Оголошення про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах

Дата: 01.07.2020 16:27
Кількість переглядів: 394

Фото без опису

Оголошення

про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах

 

  1. Мета проведення робіт: Виконавчий комітет Малодівицької селищної ради оголошує про ведення конкурсу та умови проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.
  2. Дані про земельні ділянки, розташування, розмір, цільове призначення:

Земельні ділянки здаються в оренду строком на 7 (сім) років.

А. земельна ділянка кадастровий номер 7424181900:03:000:0399 ; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,4000 гектара,

Місце розташування: Великодівицький старостинський округ №3 Малодівицька селищна рада Чернігівська область, Прилуцький район.

Б. земельна ділянка кадастровий номер: 7424182800:03:000:0449 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 2,3019 гектара.

Місце розташування: Дмитрівський старостинський округ №5, Малодівицька селищна рада Чернігівська область, Прилуцький район

В. земельна ділянка кадастровий номер: 7424186600:02:000:0394 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,0646 гектара.

Місце розташування: Петрівський  старостинський округ №4, Малодівицька селищна рада Чернігівська область, Прилуцький район

Г. земельна ділянка кадастровий номер: 7424186600:02:000:0379 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,0827 гектара.

Місце розташування: Петрівський  старостинський округ №4, Малодівицька селищна рада Чернігівська область, Прилуцький район

Д. земельна ділянка кадастровий номер: 7424186600:02:000:0376 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,0657 гектара.

Місце розташування: Петрівський  старостинський округ №4, Малодівицька селищна рада Чернігівська область, Прилуцький район

 

 

  1. Умови конкурсу: Проведення конкурсу відбудеться 03.08.2020 за адресою: вулиця Слобідська, 3, смт. Мала Дівиця, Прилуцького району, Чернігівської області (приміщення селищної ради), о 14:00 год., контактний телефон:  (04637)67-5-36, контактна особа Білан Олена Іванівна.
  2. Конкурсна документація: Конкурсна документація подається в запечатанному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу до Малодівицької селищної ради вул. Слобідська , 3, смт. Мала Дівиця , Прилуцький район, Чернігівська область, 17523.

У конверті мають міститисяь підтвердні документи з їх описом та           окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

  1. До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбор виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1, що додається;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

згода на обробку персональних даних(додаток 2, щододається) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення  оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

копія(ї) ліцензії(й);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для  претендента на проведення земельних торгів);

інформація про про дані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для  претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому , зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу, а саме о 16.00  24.07.2020р.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії."

 

 

 

                             

 

Додаток 1 
до Порядку закупівлі послуг 
з виконання робіт із землеустрою, 
оцінки земель та визначення 
виконавця земельнихторгів 
на конкурентних засадах

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

Претендент ________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

__________________________________________________________________

Місцезнаходження__________________________________________________

 

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________ 

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані обєкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________

(повне найменування обєкта оцінки , йогомісцезнаходження)

 

“___” ___________ 20___ року                              __________________

       (дата заповненнязаяви)                                                (підпискерівникаюридичної особи/фізичної особи - підприємця)

 

      М.П.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

До конкурсної комісії _________________________________

(місцезнаходження комісії)

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

Керівник:_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпискерівника)                                                                       М.П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора