Малодівицька громада

Чернігівська область, Прилуцький район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ МАЛОДІВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата: 04.03.2020 10:54
Кількість переглядів: 495

Фото без опису

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Малодівицької селищної ради

 

Виконавчий комітет Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області з метою створення конкурентного середовища на ринку поводження з побутовими відходами та забезпечення контролю за дотриманням належного санітарного стану на території громади, на підставі рішення виконавчого комітету Малодівицької селищної ради № 27 від 26.02.2020р. «Про оголошення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Малодівицької селищної ради» проводить конкурс з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Малодівицької селищної ради (далі Конкурс).

 

 1.Організатор конкурсу:

Виконавчий комітет Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області, 17523, Чернігівська область, Прилуцький  р-н., селище Мала Дівиця вул. Слобідська, 3 тел.(04637)67536.

 

 2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Котеленець Тетяна Анатоліївна – голова комісії, заступник селищного голови (тел. (04637)67536 Прилуцький район Чернігівська область, 17523, Чернігівська область, Прилуцький  р-н., селище Мала Дівиця вул.Слобідська, 3

 

 3.  Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема наявність:

-реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб –підприємців;

-провадження Учасником господарської діяльності відповідно до положень його статутом; 

 -наявність в учасника конкурсу достатньої кількості власних або орендованих транспортних засобів для збирання твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, установах, організаціях; 

 -наявність полігону для твердих побутових відходів або діючого договору з полігоном твердих побутових відходів;

-наявність працівників, які працюють на підприємстві (організації) або за договором в кількості достатній для вивезення побутових відходів;

 -відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України; 

 -вартість послуги з вивезення побутових відходів в межах обґрунтованих тарифів.

Обов’язковою умовою для виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів, є забезпечення вивезення відходів на полігон, оскільки на території  Малодівицької селищної ради відсутнє сміттєзвалище.

 

 4. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення  твердих, побутових  відходів:

- Загальна площа населених пунктів Малодівицької об’єднаної громади в адміністративних межах ради – 3009,0600 га;

- Площа населених пунктів де надаються послуги з вивезення побутових відходів:

смт. Мала Дівиця – 1249 га

с. Товкачівка - 311га

 Послуги повинні надаватися відповідно до укладених договорів.

5. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

- приватні будинки:

смт. Мала Дівиця– 1547 од.;

с.Товкачівка – 289 од.;

- суб’єкти господарювання;

- бюджетні установи.

 

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

6.1.Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою у запечатаному конверті з позначкою «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ», на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
6.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідниммчином,мнесемучасник.
6.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданихмдокументів.
6.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

Місце подання –Малодівицька селищна рада Прилуцького району Чернігівської області, 17523, Чернігівська область, Прилуцький  р-н., селище Мала Дівиця вул.Слобідська,3 тел.(04637)67536

Режим роботи: понеділок –п’ятниця: 8.00-17.00год., вихідні дні – субота, неділя.

7. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

1. Заява  на  участь  у  Конкурсі.

2. Інші документи, які подають учасники для участі у конкурсі (оригінали або засвідченім в установленому законодавством порядку копії):

2.1. Копія діючого Статуту  ( в останній редакції) або іншого установчого документу;

2.2. Копія балансового звіту за останній звітній період.

2.3. Довідка з податкової служби та Пенсійного фонду України про  відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до бюджету за останній звітний період.

2.4.Інформаційна довідка про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази, тощо).

2.5.Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідка про проходження ними технічного огляду.

2.6.Довідка-характеристика спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника організації.

2.7.Довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

2.9. Наявність працівника відповідального за охорону праці (наявність посвідчення).

2.10Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт, штатні розписи підприємства та довідка про фактичну кількість працівників.

2.11.Документи, що містять відомості щодо обсягу наданих послуг зі збирання та вивезення  відходів  за останній рік.

2.12.Документи, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (довідки, копії  договорів  з фізичними, юридичними особами про  виконання  послуг з вивезення твердих побутових відходів, тощо).

2.13.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)реквізити (адреса – юридична  та  фактична,  телефон,  факс, телефон для контактів);

б)керівний  склад (посада,  ім’я,  по  батькові,  телефон  для контактів) – для юридичних осіб;

в)форма  власності  та  юридичний  статус,  організаційно-правова  форма (для юридичних осіб).

2.14. Копія витягу зі  свідоцтва  про  державну  реєстрацію (для  юридичних  осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

2.15. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.16. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

2.17. Копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

2.18. Довідка щодо наявності порушень правил дорожнього руху впродовж останнього року.

2.19. Довідка з розрахунком вартості надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

*Примітка: 

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені належним чином;

б) у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь- якого Претендента підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) документи, які були додані до заявки повторно не подаються .

 

8. Кінцевий строк подання пропозицій -  05  квітня  2020 року (включно). 

 

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце - приміщення Малодівицької селищної ради, вул. Слобідська,3, Прилуцький район Чернігівська область;

Дата та час – 06 квітня 2020 року, 1400 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

Конкурсна форма “ПРОПОЗИЦІЯ”

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця житлово-комунальних послуг (у цілому) з вивезення побутових відходів.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

 

 

 

  

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

Заявка для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу необхідно подати контактній особі заяву на участь у конкурсі встановленого зразка:

ЗРАЗОК

Голові конкурсної комісії

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище,

ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Малодівицької селищної ради

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Малодівицької селищної ради.

Додатки.

___________ _____________ ___________________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

Конкурсну документацію можна отримати тільки після подання заяви на участь у конкурсі.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора