Малодівицька громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Прилуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області інформує

Дата: 21.05.2019 14:40
Кількість переглядів: 817

Фото без опису

Прилуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області інформує

 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі - Фонд). Право на них виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю.

Застрахованою особою, тобто такою, що має право на виплати і послуги від Фонду, є фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Так Фонд:

- здійснює виплати за листками непрацездатності, компенсуючи втрачений за період хвороби заробіток;

- надає допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу на поховання;

- гарантує курс реабілітаційного лікування працюючим особам після перенесених ними захворювань і травм;

- фінансує щомісячні страхові виплати і надає одноразову допомогу потерпілим на виробництві та членам їх сімей;

- забезпечує потерпілих на виробництві лікуванням в закладах охорони здоров’я та санаторно-курортним лікуванням;

- фінансує потерпілим на виробництві лікарські засоби та вироби медичного призначення тощо.

Прилуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області (далі - Відділення) є відокремленим підрозділом управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області.

Відділення реалізує державну політику у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та забезпеченням дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах на території м. Прилуки, Прилуцького, Варвинського, Срібнянського і Талалаївського районів Чернігівської області.

Місцезнаходження Відділення: вул. Вокзальна, 46, кв. 1, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500, e-mail: prlk.cn@fssu.gov.ua, тел. (04637) 7-13-36 – начальник відділення Криворот Олександр Миколайович.

Представники Відділення в районах:

смт Варва – Галушка Тетяна Олександрівна, тел. 2-12-51;

смт Срібне – Крапива Ніна Миколаївна, тел. 2-13-75;

смт Талалаївка – Герасименко Микола Олександрович, тел. 2-15-56.

 

Матеріальне забезпечення

 

У зв’язку з прийняттям постанови правління Фонду від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального  забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду, яка набула чинності з 01.10.2018, фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві здійснюється відповідно до вищезазначеної постанови.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а допомоги на поховання – свідоцтво про смерть застрахованої особи.

Порядок отримання матеріального забезпечення з тимчасової втрати працездатності та по вагітності і пологах такий:

- отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення);

- передача листка непрацездатності на розгляд до комісії (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення);

         - розрахунок бухгалтерією страхувальника (роботодавця) суми матеріального забезпечення та оформлення заяви-розрахунку для отримання фінансування від робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

         - подача страхувальником заяви-розрахунку до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку та подальше фінансування такої заяви шляхом перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника;

-  виплата страхувальником матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;

- після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає до Відділення повідомлення про проведення виплат за встановленою формою.

 

Телефон для довідок (04637) 3-15-53 – Назім Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу страхових виплат та матеріального забезпечення.

               

 

 

 

 

 

 

 

Реабілітаційне лікування застрахованих осіб

 

З 01.01.2018  механізм забезпечення реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду реформовано та переведено на адресність. Зокрема, застрахованим особам надана можливість самостійно обирати санаторно-курортний заклад для проходження відновного лікування, путівки замінено на тристоронні договори, а право направляти пацієнтів для проходження реабілітації отримали всі заклади охорони здоров’я України, що мають стаціонар тощо.

Реформа охопила послугою усіх працевлаштованих осіб, що мають  медичні покази на реабілітаційне лікування, та забезпечила оперативність направлення на лікування.

Для збільшення контролю за ефективністю реабілітації у грудні 2018 року правлінням Фонду внесено зміни до механізму забезпечення працюючих відновним лікуванням. Програму реабілітації було розширено оцінкою ефективності лікування, яка надається за клініко-лабораторними, функціональними і гемодинамічними показниками. Передбачено фіксацію клініко-функціонального стану і загального результату відновного лікування.

Крім того, у програмі лікування зазначається попередньо погоджений перелік послуг, який залежить від профілю медичної реабілітації. За підсумками лікування програму підписують представники санаторно-курортного закладу та застрахована особа, що дозволяє контролювати обсяг отриманих послуг.

Підставою для направлення на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. Фонд фінансує медичну реабілітацію за профілями:

– нейрореабілітація (підгострий період інсультів, черепно-мозкових травм);

– м’язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій ортопедичних та травматологічних, ревматологічні захворювання);

– кардіо - пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркту міокарда, після операцій на серці; підгострий період захворювань легень, після операцій на легенях; цукровий діабет);

– медико-психологічна реабілітація учасників АТО;

– реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

– реабілітація при порушенні перебігу вагітності (ускладнена вагітність);

– інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах.

 

Телефон для довідок (04637) 3-22-85 – Чміль Лариса Михайлівна, завідувач сектору медичних та соціальних послуг.

 

 

Страхові виплати та медико-соціальні послуги потерпілим на виробництві та членам їх сімей

 

        Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (далі – Закон), Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 №24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за №715/13982 (далі – Порядок) у разі настання страхового випадку робочі органи виконавчої дирекції Фонду зобов’язані своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:

- допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

- одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

- щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (далі – щомісячна страхова виплата);

- страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижче оплачувану роботу;

- страхову виплату потерпілому під час його професійної реабілітації;

- щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

- відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

Відповідно до статті 41 Закону у разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті. Такими непрацездатними особами є:

- діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;

- особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України  « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;

- інваліди – члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;

- неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти;

- непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Відповідно до «Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат», затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №11, яка набула чинності  з 01.10.2018 Відділенням відшкодовується шкода, заподіяна потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або в разі його смерті особам, які мають на це право, виплачуючи:

  • допомогу по тимчасовій непрацездатності,
  • одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого,
  • щомісячну страхову виплату втраченого заробітку потерпілого,
  • страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижче оплачувану роботу,
  • щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого,
  • відшкодування вартості поховання потерпілого та повязаних з цим ритуальних послуг.

         Крім цього Відділення фінансує потерпілим на виробництві витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі:

– забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

– лікування в закладах охорони здоров’я;

– забезпечення медичною реабілітацією;

– забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

– забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними та іншими виробами);

– зубопротезування, очне протезування, забезпечення окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами;

– забезпечення спеціальними засобами пересування (колясками);

– виплати на спеціальний медичний догляд, на постійний сторонній догляд і на побутове обслуговування;

– витрати на додаткове харчування;

– забезпечення професійним навчанням або перекваліфікацією;

– забезпечення постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками;

– забезпечення автомобілями;

– витрати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

 

Телефон для довідок (04637) 3-15-53 – Павлік Людмила Анатоліївна

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора